ร่วมรับฟังการแถลงข่าวการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และการเยี่ยมบ้านนักเรียน

^