ร่วมพิธีรับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืนเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

^