การประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ เรื่อง การบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

^