มอบทุนการศึกษา 60 ปี ครองราชย์ เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน และตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

^