รับนักเรียนปีการศึกษา 2561

การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gifประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสพฐ.     คลิกดูรายละเอียด
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gifประกาศนโยบายและแนวแฏิบัติเกี่ยวกับการนักเรียน  สพป.ตรัง 2    คลิกดูรายละเอียด
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gifแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ  คลิกดูรายละเอียด
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gifแผนชั้นเรียน ปีการศึกษา 61  คลิกดูรายละเอียด
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gifประกาศเขตพื้นที่บริการการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาฯ     คลิกดูรายละเอียด
           เขตพื้นที่บริการ  อ.กันตัง     คลิกดูรายละเอียด
             เขตพื้นที่บริการ  อ.ห้วยยอด     คลิกดูรายละเอียด
             เขตพื้นที่บริการ  อ.สิเกา     คลิกดูรายละเอียด
             เขตพื้นที่บริการ  อ.วังวิเศษ     คลิกดูรายละเอียด
             เขตพื้นที่บริการ  อ.รัษฎา     คลิกดูรายละเอียด
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gifประกาศแนวทางรณรงค์ให้เด็กก่อนประถมศึกษาและเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษษภารบังคับฯ     คลิกดูรายละเอียด
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gifประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมฯ     คลิกดูรายละเอียด
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gifปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561     คลิกดูรายละเอียด
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gifประกาศการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2561     คลิกดูรายละเอียด
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new.gifประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาภาคบังคับ     คลิกดูรายละเอียด
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
 
ประกาศ นโยบาย,แนวทาง ฯลฯ การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560  คลิกดาวน์โหลด 
   ประชากรวัยเรียน พ.ศ. 2553 แยกตามอำเภอ ดังนี้
             - อำเภอห้วยยอด    คลิกดาวน์โหลด
             - อำเภอกันตัง         คลิกดาวน์โหลด
             - อำเภอวังวิเศษ      คลิกดาวน์โหลด
             - อำเภอสิเกา          คลิกดาวน์โหลด
             - อำเภอรัษฎา         คลิกดาวน์โหลด

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
enlightened ประกาศ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2559
enlightened  ประกาศ การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2560
enlightened  ระกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
enlightened  ประกาศ ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2560
enlightened ประกาศ แนวทางรณรงค์ให้เด็กก่อนประถมศึกษาและเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2559
enlightened ประกาศ สพฐ. เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2559

enlightenedประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เรื่องประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม (จัดเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กทั่วไป) ปีการศึกษา 2559 ของ สพป.ตรัง เขต2
enlightenedประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เรื่องเขตพื้นที่บริการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
     องสถานศึกษา สังกัด สพป.ตรัง เขต 2
 
    มีดังนี้

          เขตพื้นที่บริการ ของ  อำเภอกันตัง
          เขตพื้นที่บริการ ของ อำเภอรัษฎา
          เขตพื้นที่บริการ ของ อำเภอวังวิเศษ
          เขตพื้นที่บริการ ของ อำเภอสิเกา
          เขตพื้นที่บริการ ของ อำเภอห้วยยอด


 
^