รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องเศรษฐศาสตร์ในการด

ชื่อเรื่อง      รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่องเศรษฐศาสตร์ในการดำรงชีวิต
                 รายวิชา  ส 21103  เศรษฐศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
                 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
ผู้รายงาน    นายชุติ    สังขศรี
ปีที่วิจัย       พ.ศ. 2556


คลิกรายละเอียด
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 19 ก.พ. 2558
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^