การพัฒนาชุดการสอนเพิ่มทักษะการอ่าน รายวิชา ท ๑๔๑๐๑ กลุ่มสาระการ

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาชุดการสอนเพิ่มทักษะการอ่าน รายวิชา ท ๑๔๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔              
ผู้รายงาน    นางสุวพิศ   สังขศรี
ปีที่วิจัย       พ.ศ. ๒๕๕๖


คลิกรายละเอียด
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 19 ก.พ. 2558
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^