รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ

ด้วย นางอารี   ดำเกาะ  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง อำเภอสิเกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ได้จัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอรับการประเมินขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง ปีการศึกษา ๒๕๕๗  คลิกดูรายละเอียด
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 15 มิ.ย. 2558
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^