ชุดฝึกทักษะพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้แผนผังความคิดประกอบการ

ชื่อเรื่อง        ชุดฝึกทักษะพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้แผนผังความคิดประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่
ผู้รายงาน     นางอารี  ดำเกาะ   
ปีที่วิจัย        พ.ศ. 2557

คลิกรายละเอียด
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 13 พ.ย. 2558
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^