Best Practice การสอนโดยใช้กิจกรรม ร้อง เต้น เล่น เล่าฯ

Best Practice การสอนโดยใช้กิจกรรม ร้อง เต้น เล่น เล่า เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ของนักเรียนพิเศษเรียนร่วม โรงเรียนบ้านลำช้าง  คลิกดูรายละเอียด
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 28 ก.ค. 2559
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^