การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการ

ชื่อเรื่อง  การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม  โรงเรียนบ้านคลองมวน  ปีการศึกษา 2559
ผู้รายงาน  นางสาวสิริขวัญ ขวัญเมือง
คลิกดูรายละเอียด
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 23 พ.ค. 2560
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^