การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม  โรงเรียนบ้านคลองมวน ปีการศึกษา 2558-2559  
ผู้รายงาน  นายดุสิต  แก้วระยับ
คลิกดูรายละเอียด
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 21 มิ.ย. 2560
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^