การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา โดยวัฏจัก

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา โดยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ(5E) ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ผู้ศึกษาค้นคว้า  ณัฐธยาน์ ศรีเพชร
ปีการศึกษา    2559     คลิกดูรายละเอียด
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 12 ธ.ค. 2560
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^