การพัฒนารูปแบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ Active Learning บูรณาการหลั

ชื่อเรื่อง  : การพัฒนารูปแบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ Active Learning บูรณาการหลัก "ศาสตร์พระราชา"เพื่อพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตรัง จ.ตรัง
ผู้วิจัย  : นางศิลา  สงอาจินต์  ศึกษานิเทศก์  คลิกดูรายละเอียด 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 15 ก.พ. 2561
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^