การสร้างชุดแบบฝึกทักษะร่วมกับห้องเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะฯ

ชื่อวิจัย  : การสร้างชุดแบบฝึกทักษะร่วมกับห้องเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการฝึกบรรเลงเพลงชาติไทยของนักเรียนวงโยวาทิต โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
ผู้เขียน  : นางวรมน สาธาระกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศิลปะ (ดนตรีและนาฏศิลป์)
ปีการศึกษา : 2562

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^