รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานคุณธรรมนา

ชื่อเรื่อง รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานคุณธรรมนำทักษะทางภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้วิจัย นางสาวสุจินดา แซ่สุ้ง
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านวังลำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ปีการศึกษา 2555

>>คลิกรายละเอียด
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 06 ก.พ. 2557
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^