ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมประชุมการเร่งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณป

ขอเชิญโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุหรือหัวหน้าเจ้าหน้าพัสดุของโรงเรียน จำนวน 1 คน
เข้าร่วมประชุมการเร่งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2557   คลิกรายละเอียด
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 19 มิ.ย. 2557
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^