ขอให้ ร.ร. กรอกข้อมูลแบบสำรวจอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียน

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
ด้วย สำนักนโยบายและแผนฯ สพฐ. สำรวจอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV (การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมที่รับสัญญาณถ่ายทอดสด จากโรงเรียนวังไกลกังวล) ซึ่งประกอบด้วย
             1) จานรับสัญญาณดาวเทียม (อาคารเรียนละ 1 จาน)  
             2) โทรทัศน์ LCD ขนาด 32-40 นิ้ว ห้องละ 1 เครื่อง
             3) เครื่องรับสัญญาณห้องเรียนละ 1 ตัว
จึงขอความร่วมมือจากโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนกรอกข้อมูล และความต้องการขอรับอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV <<คลิกที่นี่>> ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
ชื่อผู้ใช้. และรหัสผ่าน. ให้ใช่รหัส smiss 8 หลักของร.ร.
หมายเหตุ. ร.ร. ที่กรอกไปแล้ววันที่ 2 ก.ค. 57 ให้กรอกใหม่
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 30 มิ.ย. 2557
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^