โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัดหน้าพระบรมธาตุ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แต่เยาวชนในโรงเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างตามสถาบันสถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ คลิกรายละเอียด
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 22 ก.ค. 2557
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^