เชิญสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้การละเล่นไทยเพื่อส่งเสริ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้จัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้การละเล่นไทยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการในเด็กระดับอนุบาลและประถมศึกษา" ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  จ.นครปฐม คลิกรายละเอียด
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 22 ก.ค. 2557
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^