รายงานการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษาอันดามัน

ชื่อเรื่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษาอันดามัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ผู้รายงาน นายติณณ์  รักษามั่น  ตำแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนวิบ้านควนตุ้งกู ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2556

คลิกรายละเอียด
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 01 ก.ย. 2557
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^