ขอเปลี่ยนแปลง เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผลและด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก
      1. สพป.ตรัง เขต 2 แจ้งให้ข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนาด้านวัดผล ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2557 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
ขอเปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 4-6 กันยายน 2557 นอกนั้นคงเดิม
   
   
  2. สพป.ตรัง เขต 2 แจ้งให้ข้าราชการเข้ารับการพัฒนาด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเพิลร์ภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ขอเปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 26-28 กันยายน 2557 นอกนั้นคงเดิม
 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 02 ก.ย. 2557
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^