แจ้งโรงเรียนส่งสัญญาจ้างรายการค่าจ้าง

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
           ตามที่แจ้งโรงเรียนส่งสัญญาจ้างรายการค่าจ้าง จำนวน 4 รายการ ขอให้โรงเรียนได้ตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาจ้างเพื่อประกอบการขอเบิกเงินตามละเอียดดังแนบ และให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งสัญญาจ้าง หรือแก้ไขสัญญาจ้างที่ไม่ถูกต้อง ส่งถึงกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โทร.075-233378  ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายให้ผู้เกี่ยวข้องประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2557 ต่อไป   รายละเอียดดังแนบ
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 08 ธ.ค. 2557
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^