ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ตรัง เขต 2   ตามรายเอียดดังนี้ 
*คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก   คลิกรายละเอียด

*บัญชีรายชื่อสถานศึกษา     คลิกรายละเอียด
*กำหนดการคัดเลือก     คลิกรายละเอียด
*รายละเอียดตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา  กลุ่มทั่วไป    คลิกรายละเอียด

*รายละเอียดตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  กลุ่มทั่วไป   คลิกรายละเอียด
*รายละเอียดตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา  กลุ่มประสบการณ์   คลิกรายละเอียด
*รายละเอียดตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  กลุ่มประสบการณ์   คลิกรายละเอียด
*ใบสมัคร   คลิกรายละเอียด

 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 16 ม.ค. 2558
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^