ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานก่อสร้างอาคารเรียน

โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ ตามแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง  2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) จำนวน 1 อาคาร คลิกรายละเอียดร่างขอบเขตงาน (TOR)
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 27 ม.ค. 2558
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^