วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครูและ พ.ร.บ. ระเบียนข้าราชการ

วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครูและ พ.ร.บ. ระเบียนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการ   ดาวน์โหลด
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง   ดาวน์โหลด
กฎ กคศ. ว่าด้วนการลงโทษภาคทัษณ์ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้น   ดาวน์โหลด
กฎ กคศ..ว่าด้วยการสั่งให้ออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ   ดาวน์โหลด
คู่มือเส้นทางครูมืออาชีพ(มาตรฐานโทษวินัย)   ดาวน์โหลด
พรบ.ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา   ดาวน์โหลด
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 12 ก.พ. 2558
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^