มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์ตรัง เปิดรับนักศึกษาปริญญาโท

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์ตรัง  เปิดรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม)  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  30  เมษายน  2558 วิธีการสมัคร 1.  สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มนโยบายและแผน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2      2.  Download ใบสมัครได้ที่  http://www.trang2.go.th     คลิกที่นี้
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 12 มี.ค. 2558
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^