การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค วิชาบุกเบิก (ภาคใต้)

สพฐ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมบุลากรทางการการลูกเสือวิชาบุกเบิก (ภาคใต้) และเข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบหมายภารกิจ ในวันที่ 19 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ  รายละเอียดดังแนบ
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 02 เม.ย. 2558
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^