คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (CEFR) ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
- CEFR Manual for Primary Level2

https://drive.google.com/...Sms/view?usp=sharing" target="_blank">- CEFR Manual for Secondary Level1
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 08 เม.ย. 2558
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^