ขอเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศ

ตามที่ สพฐ. และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีครินทรวอโรฒ ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับประถมศึกษา ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ๆละ 1 คน โดยกำหนดอบรมระหว่างวันที่ 20 - 21 เมษายน 2558 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น  บัดนี้ สพฐ.ได้เลื่อนการอบรมดังกล่าวฯโดยไม่มีกำหนด  
- คลิกรายละเอียดกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
- คลิกรายละเอียด

ผู้รับผิดชอบนางราตรี  หมื่นละม้าย โทร.0813703275
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 17 เม.ย. 2558
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^