ด่วนที่สุด ให้โรงเรียนดำเนินกรอกข้อมูล ผอ.โรงเรียน

ด่วนที่สุด เรื่อง : การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558  สำนักงาน ก.พ.ร. ได้สร้างระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการดำเนินการพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด ซึ่งผู้ที่ต้องทำหน้าที่เป็น User ได้แก่ ผอ.สพท. และผอ.ร.ร. ในสังกัดทุกแห่ง สพป.ตรัง เขต 2 จึงของให้ ร.ร. ในสังกัดทุกแห่งดำเนินการกรอกข้อมูล User (ข้อมูลผอ.โรงเรียน) ตามแบบกรอกข้อมูลต่อไปนี้ ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 คลิกที่เว็บไซต์นี้  ->>  http://goo.gl/forms/Ngd6D5Ggn3  (หากไม่ดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนและระยะเวลาดังกล่าว จะส่งผลให้ส่วนราชการเท่ากับกระทำ/ละเว้นการกระทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นตามมาตรา 158 แห่งประมวลกฏหมายอาญาต่อไป) คลิกดูคำอธิบายการกรอกข้อมูล User
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 09 มิ.ย. 2558
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^