ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบคัดเลือก (ภาค ก) ในการสอบคัดเลือกฯ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบคัดเลือก (ภาค ก) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ปี พ.ศ.2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
คลิกดูรายละเอียด
กลุ่มวิชา ภาษาไทย
กลุ่มวิชา ปฐมวัย
กลุ่มวิชา วัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ
มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคคลฯ


 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 17 มิ.ย. 2558
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^