สอบคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรี

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กำหนดจัดสอบคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้อง 101 อาคารศูยน์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษานำผลการสอบที่ได้ไปเลื่อนระดับต่อไป คลิกรายละเอียด
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 19 ต.ค. 2558
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^