ด่วนที่สุด การบันทึกข้อมูลการจัดสรรระบบคอ​มพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ท

แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียน (ตามไฟล์แนบ) ให้บันทึกข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ผ่านเว็บไซต์ www.obecict.bopp.go.th และดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 ต.ค.2558 รายละเอียดดังแนบ
- หนังสือนำ |   - บัญชีจัดสรร | - เกณฑ์การจัดสรรและรายการครุภัณฑ์ | - แนะนำการเข้าบันทึกข้อมูล
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 20 ต.ค. 2558
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^