โรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการกรอกข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ต

โรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการกรอกข้อมูลการสำรวจการใช้งานอินเทอร์เน็ต  ผ่านเว็บไซต์ http://nw-survey.bopp.go.th/  มีดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านกันตังใต้  2.โรงเรียนบ้านบางหมาก 
 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 23 ก.พ. 2559
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^