ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ในวันอาทิตย์ที่  27  มีนาคม  พ.ศ.2559
- ห้องสอบสัมภาษณ์ที่ 1 เลขประจำตัวสอบ 1001 - 1059  คลิกดูรายละเอียด
- ห้องสอบสัมภาษณ์ที่ 2 เลขประจำตัวสอบ 1060 - 2042  คลิกดูรายละเอียด
- ห้องสอบสัมภาษณ์ที่ 3 เลขประจำตัวสอบ 2043 - 2101  คลิกดูรายละเอียด
- ห้องสอบสัมภาษณ์ที่ 4 เลขประจำตัวสอบ 2102 - 3038  คลิกดูรายละเอียด
- ห้องสอบสัมภาษณ์ที่ 5 เลขประจำตัวสอบ 3039 - 4038  คลิกดูรายละเอียด
- ห้องสอบสัมภาษณ์ที่ 6 เลขประจำตัวสอบ 3039 - 4091  คลิกดูรายละเอียด
- ห้องสอบสัมภาษณ์ที่ 7 เลขประจำตัวสอบ 4092 - 5046  คลิกดูรายละเอียด
- ห้องสอบสัมภาษณ์ที่ 8 เลขประจำตัวสอบ 5047 - 6050  คลิกดูรายละเอียด
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 27 มี.ค. 2559
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^