การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนฯ

โรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง 2 ให้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนตามปฏิทินแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผ่านเว็บไซต์ http://210.1.20.63/~eme63/ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2559 
คลิกดูคู่มือการรายงานระบบติดตามการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา-2559 
- คลิกดูรหัสโรงเรียน-กรอก-e-mes
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 12 เม.ย. 2559
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^