โรงเรียนที่ไม่ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนฯ

โรงเรียนที่ไม่ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนฯ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผ่านเว็บไซต์ http://210.1.20.63/~eme63/  จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการรายงานผลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 เมษายน 2559 มีดังนี้
1.บ้านกันตังใต้
2.บ้านทุ่งศาลา
3.บ้านควนพญา
4.บ้านสายควน
5.บ้านควนหนองกก
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 19 เม.ย. 2559
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^