ประกาศ บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับคัด

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก เพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ  
คลิกดูประกาศ

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ   คลิกดูเอกสาร
บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  คลิกดูเอกสาร
แบบคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์ฯ  คลิกดูเอกสารผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 23 พ.ค. 2559
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^