รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล DMC

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล DMC ช่วยดำเนินการให้แล้วเสร็จ วันที่ 10 มิ.ย. 59 ก่อนเวลา 10.00 น. 
ลำดับ    โรงเรียน    
1    92020003 - บ้านเกาะเคี่ยม    
2    92020004 - บ้านจุปะ    
3    92020005 - บ้านหาดยาว    
4    92020006 - บ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา    
5    92020007 - บ้านมดตะนอย    
6    92020008 - บ้านเกาะมุกด์    
7    92020009 - บ้านเกาะลิบง    
8    92020010 - บ้านบาตูปูเต๊ะ    
9    92020011 - บ้านคลองชีล้อม    
10    92020012 - บ้านหนองเสม็ด    
11    92020014 - บ้านบางเตา    
12    92020015 - บ้านนาเหนือ    
13    92020016 - วัดควนธานี    
14    92020017 - บ้านบางหมากน้อย    
15    92020018 - บ้านโคกยาง    
16    92020020 - บ้านน้ำฉา    
17    92020021 - บ้านท่าโต๊ะเมฆ    
18    92020022 - บ้านพระม่วง    
19    92020023 - บ้านนาเกลือ    
20    92020025 - บ้านท่าส้ม    
21    92020027 - บ้านท่าปาบ    
22    92020029 - บ้านบางเป้า    
23    92020030 - บ้านป่าเตียว    
24    92020031 - วัดสีหราษฎร์ศรัทธา    
25    92020032 - บ้านควนตุ้งกู    
26    92020033 - บ้านน้ำราบ    
27    92020035 - บ้านบางสัก    
28    92020036 - บ้านพรุใหญ่    
29    92020037 - บ้านบางหมาก    
30    92020038 - บ้านตะเคียนหลบฟ้า    
31    92020041 - บ้านย่านซื่อ    
32    92020043 - วัดวารีวง    
33    92020044 - บ้านแหลม    
34    92020046 - วัดเจริญร่มเมือง    
35    92020049 - บ้านพรุเตย    
36    92020050 - กมลศรี    
37    92020054 - บ้านทุ่งขี้เหล็ก    
38    92020056 - บ้านบางค้างคาว    
39    92020058 - บ้านกลิ้งกลอง    
40    92020059 - บ้านนาเมืองเพชร    
41    92020062 - บ้านไร่ออก    
42    92020063 - บ้านบ่อหิน    
43    92020064 - บ้านดุหุน    
44    92020066 - บ้านหัวหิน    
45    92020068 - หาดปากเมง    
46    92020069 - บ้านฉางหลาง    
47    92020070 - วัดไม้ฝาด    
48    92020071 - บ้านผมเด็น    
49    92020072 - บ้านห้วยต่อ    
50    92020074 - วัดคีรีวิหาร    
51    92020075 - บ้านหนองปรือ    
52    92020076 - บ้านเขากอบ    
53    92020079 - บ้านหนองยูง    
54    92020080 - วัดกาญจน์บริรักษ์    
55    92020082 - บ้านควนตัง    
56    92020085 - บ้านไสมะม่วง    
57    92020086 - วัดเขา    
58    92020088 - บ้านทุ่งต่อ    
59    92020091 - บ้านหนองหมอ    
60    92020092 - บ้านป่ากอ    
61    92020095 - บ้านเกาะเต่า    
62    92020097 - บ้านควนพญา    
63    92020098 - วัดนาวง    
64    92020099 - บ้านเหนือคลอง    
65    92020106 - บ้านซา    
66    92020107 - บ้านน้ำพราย    
67    92020108 - วัดควนไทร    
68    92020110 - วัดปากแจ่ม    
69    92020112 - บ้านคลองคุ้ย    
70    92020113 - บ้านลำแพะ    
71    92020114 - บ้านลำภูรา    
72    92020115 - วัดสิทธิโชค    
73    92020116 - บ้านวังลำ    
74    92020118 - วัดไตรสามัคคี    
75    92020120 - วัดศรีรัตนาราม    
76    92020122 - บ้านหนองสองพี่น้อง    
77    92020123 - บ้านควนเลียบ    
78    92020124 - บ้านวังหลาม    
79    92020125 - บ้านหนองราโพ    
80    92020127 - ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)    
81    92020128 - วัดเขาวิเศษ    
82    92020129 - บ้านเขาโอน    
83    92020130 - บ้านคลองโตน    
84    92020131 - บ้านหนองคล้า    
85    92020132 - บ้านหน้าเขา    
86    92020133 - บ้านหลังเขา    
87    92020134 - บ้านทุ่งยาง    
88    92020135 - วัดทุ่งใหญ่    
89    92020136 - บ้านจิจิก    
90    92020139 - วัดน้ำฉ่า    
91    92020140 - บ้านบางพระ    
92    92020141 - บ้านช่องลม    
93    92020142 - บ้านช่องหาร    
94    92020143 - บ้านต้นปรง    
95    92020144 - บ้านไชยภักดี    
96    92020145 - บ้านบางคราม    
97    92020146 - บ้านในปง    
98    92020147 - บ้านหนองชุมแสง    
99    92020149 - บ้านลำช้าง    
100    92020150 - บ้านโพธิ์น้อย    
101    92020151 - วัดโคกเลียบ    
102    92020152 - วัดเขาพระ    
103    92020153 - บ้านควนหนองกก    
104    92020155 - บ้านหนองมวง    
105    92020156 - วัดควนเมา    
106    92020158 - บ้านหนองบัว    
107    92020160 - บ้านหนองศรีจันทร์    
108    92020162 - บ้านควนหนองยาง    
109    92020164 - บ้านคลองมวน    
110    92020165 - บ้านไทรบ่วง    

    สพฐ. ได้ ประกาศ วันที่ 7 มิถุนายน 2559 เนื่องจากมีการทำข้อมูลเป็นจำนวนมากทำให้ระบบช้าและกระทบการกรอกข้อมูล เพื่อความสะดวกระบบ DMC จะปิดเมนู 3.1.2 ความด้อยโอกาส, ขาดแคลน และให้โรงเรียนจัดทำข้อมูลในไฟล์ Excel ส่งเข้าระบบต่อไปในภายหลัง ขณะนี้ขอให้ทำข้อมูลนักเรียนให้ตรงกับนักเรียนที่มีตัวตนในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ให้ถูกต้องเสียก่อน โรงเรียนที่กรอกข้อมูลเด็กด้อยโอกาสและยากจนเข้ามาแล้วสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกในภายหลังเช่นกัน
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 07 มิ.ย. 2559
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^