แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง 2 ให้ทางโรงเรียน ประสานสถานีอนามัย

ตามที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ขอข้อมูลตาม ทร.14   เด็กที่เกิด ปี พ.ศ.2557 ไปอำเภอต่าง ๆ นั้น  ปรากฎว่า ทุกอำเภอไม่สามารถให้ข้อมูลได้ ฉะนั้น ให้ทางโรงเรียน ประสานสถานีอนามัยตำบล เพื่อขอข้อมูลเด็กที่เกิดปี พ.ศ.2557  เพื่อใช้ข้อมูลในการจัดทำแผนชั้นเรียน ปี พ.ศ. 2560-2561 (ของกลุ่มนโยบายและแผน)
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 22 มิ.ย. 2559
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^