รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล schoolmis ปีการศึกษา 2558

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล SchoolMis ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 19 โรงเรียน  ขอให้โรงเรียนดังกล่าวดำเนินจัดทำข้อมูลและยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
รหัสโรงเรียน    ชื่อโรงเรียน
92020006     บ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา
92020008     บ้านเกาะมุกด์
92020012     บ้านหนองเสม็ด
92020025     บ้านท่าส้ม
92020035     บ้านบางสัก
92020038     บ้านตะเคียนหลบฟ้า
92020041     บ้านย่านซื่อ
92020056     บ้านบางค้างคาว
92020068     หาดปากเมง
92020085     บ้านไสมะม่วง
92020112     บ้านคลองคุ้ย
92020128     วัดเขาวิเศษ
92020140     บ้านบางพระ
92020155     บ้านหนองมวง
92020156     วัดควนเมา
92020157     บ้านไร่ใหญ่
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 22 มิ.ย. 2559
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^