การสรรหาครูเกียรติคุณผู้ตามรายพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งท

สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้จัดโครงการเชิดชูครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2560 โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่รางวัลพระราชทาน พร้อมเงินรางวัลคนละ 50,000 บาท ในวันครูโลกปี พ.ศ.2560 (วันที่ 5 ตุลาคม 2560) โดยผู้สนใจสามารถรดาวน์โหลด แบบ ก1 -ก6 ได้ที่เว็บไซต์ www.edualumnichula.com และส่งแบบเอกสาร (แบบ ก1-ก6) พร้อม CD ผลงาน ไปยังสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์โดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 14 ก.ย. 2559
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^