ประสัมพันธ์ในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรา

ด้วย สป.ศธ. ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการเสนอชื่อบุคคล หรือองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นต่างๆ ในงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โรค ประจำปี 2559 ในวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นด้านต่างๆ จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุศูนย์วิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคคลหรือสถานศึกษาที่สนใจเสนอชื่อหรือองค์กรได้ที่สำนักงานส่งเสริมกิจการการศึกษาสป.ศธ. ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 รายละเอียดดังแนบ
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 12 ต.ค. 2559
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^