ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ตามที่ สพฐ. ได้อนุมัติเงินประจำงวด งบบุคลากร เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ พร้อมกับเงินสมทบประกันสังคม ในช่วง 5 เดือน (ตุลาคม 2559- กุมภาพันธ์ 2560) สพป.ตรัง เขต 2 ขอเรียนว่าโรงเรียนในสังกัดที่มีพนักงานราชการจะไม่ได้รับโอนเงินประจำเดือนมีนาคม 2560 หาก สพป.ตรัง เขต 2 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดรายการค่าตอบแทนพนักงานราชการจาก สพฐ. จะรีบดำเนินการเบิกจ่ายให้กับผู้เกี่ยวข้องต่อไป
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 27 มี.ค. 2560
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^