ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^