ประชุมวิชาการเรื่อง "การพัฒนาห้องสมุดในยุคสังคมก้มหน้า"

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกำหนดการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี และประชุมวิชาการเรื่อง "การพัฒนาห้องสมุดในยุคสังคมก้มหน้า" ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม. (ค่าลงทะเบียนและรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.tla.or.thคลิกรายละเอียด

ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 28 ม.ค. 2557
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^