ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัด สพป.ตรัง เขต 2

ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัด สพป.ตรัง เขต 2

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกฯ เพื่อย้ายตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่มแผนฯ) ตง.2

แบบฟอร์ม 1-3 ท้ายประกาศ

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 38 ค. (2)


 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^