ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย โอน ตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สพป.ตรัง เขต 2

ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สพป.ตรัง เขต 2

 

ประกาศรับสมัครบุคคล-เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง-ย้าย-โอน-สังกัด-สพป.ตง.2

เอกสารแนบท้าย 2.2 (ว 29) เกณฑ์ประเมิน

เอกสารแนบท้าย-1.1-ว-30-ใบสมัคร

เอกสารแนบท้าย-1.2-ว-29-ใบสมัคร

เอกสารแนบท้าย-2.1-ว-30-เกณฑ์ประเมิน

เอกสารแนบท้าย-3-แนวคิด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^