ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาและนักประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่เปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ 
และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)

เอกสารดาวโหลด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^